Hart voor Diever

Huisregels Jeugdsoos Diever!

Men dient alle aanwijzingen van vrijwilligers van de jeugdsoos op te volgen.
Van iedere bezoeker wordt verwacht medewerking te verlenen bij controles.
Gevonden voorwerpen dienen direct bij de vrijwilligers te worden ingeleverd.
Consumpties dienen met munten van de soos te worden betaald.

Het is niet toegestaan om:

 1. Drugs en andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
 2. Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
 3. Diefstal of vernielingen te plegen, goederen te verhandelen of te helen.
 4. Geweld te gebruiken of ermee te dreigen, te discrimineren, te intimideren of te beledigen in gebaar en woord.
 5. Zelf meegebrachte drinken of etenswaren te consumeren in en op het terrein van de jeugdsoos.
 6. Glaswerk of plasticbekers mee naar buiten te nemen.
 7. Overlast en geluidsoverlast te veroorzaken op en om het terrein van de jeugdsoos.
 8. Roken in en om het gebouw (alleen de daarvoor aangewezen lokaties)
 9. Met drinken of iets anders te gooien.

De toegang kan je geweigerd worden als:

 1. Je een schorsing hebt
 2. Geen medewerking verleent aan eerder genoemde controles.
 3. Zich niet aan de huisregels houdt.
 4. Als je niet de leeftijd hebt van 10 tot 16 jaar.

Bij het niet naleven van de huisregels:

 1. Wordt je verzocht het gebouw en het terrein van de jeugdsoos te verlaten.
 2. De toegang tot de jeugdsoos en het terrein zal je worden ontzegd.

De tijdsduur van deze ontzegging is afhankelijk van de overtreding.

Als je tijdens een schorsing toch in het gebouw of op het terrein van de jeugdsoos bent volgt er aangifte van huisvredebreuk en wordt de schorsing verlengd.

Bij het plegen van een misdrijf word je:
Je wordt overgedragen aan de politie.

De organisatie en vrijwilligers Jeugdsoos Hart voor Diever!

*Algemene regels